Siekdami pagerinti jūsų naršymą šioje svetainėje ir pateikti kuo aktualesnę reklamą mes naudojame slapukus. Naršydami šioje svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu, privatumo politika ir terminais bei sąlygomis.

Gerai Daugiau informacijos

TVPlay Premium privatumo politika

TVPlay Premium supranta, kad jums svarbi jūsų asmeninė informacija ir įsipareigoja ją saugoti ir gerbti.

Privatumo politika (kartu su mūsų Bendromis sąlygomis  ir Slapukų naudojimo politika ) paaiškina, kaip mes elgiamės su asmenine informacija, kurią renkame iš jūsų arba kurią jūs pateikiate mums. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį bei kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis ir kaip mes galime juos panaudoti. Privatumo politika gali būti keičiama, o apie visus pakeitimus ir papildymus bus paskelbta šio dokumento pabaigoje, kartu su informacija apie datą, kurią pakeitimai buvo įgyvendinti, todėl kartkartėmis prašome perskaityti šią Privatumo politiką iš naujo.

Mes apdorojame Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad užtikrintume tinkamą asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neautorizuoto ir neteisėto apdorojimo, atsitiktinio praradimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones.

Mes naudosime Jūsų asmeninę informaciją išimtinai tikslais, kuriais ji buvo surinkta ir ne daugiau ir tokiu būdu, kuris yra suderinamas su šiais tikslais.

Apdorodami Jūsų asmeninę informaciją, mes galime naudoti duomenų tvarkytojus, bet tokiu atveju mes naudosime tik tuos tvarkytojus, kurie suteikia pakankamą garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos organizacinės priemonės ir tokiu būdu, kad apdorojimas atitiktų duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir užtikrintų duomenų subjekto teises.

Ši Privatumo politika, įskaitant Bendrąsias sąlygas  ir Slapukų naudojimo taisykles , taikoma interneto svetainei www.tvplaypremium.lt (toliau – Svetainė) bei mūsų aplikacijai TVPlay Premium (TVPlay Home Baltics), kai jūs naudojatės, naudojotės arba ketinate naudotis mūsų Paslaugomis.

Kontaktinė informacija

Mes esame

AS TV Play Baltics (toliau – „mes“, „mūsų“, „TVPlay Premium“), registruoti Estijoje, registracijos numeris 10308880, buveinės adresas: Peterburi tee 81, Talinas 11415, Estija. Adresas korespondencijai Lietuvoje: Kalvarijų g. 135, 08221 Vilnius. Mes priklausome „Bite Group“ (Bite) grupei. „Bite Group“ yra Lietuvos telekomunikacijų bendrovė, kurios dukterinės įmonės Lietuvoje yra UAB All Media Lithuania (TV3), UAB All Media Radijas, UAB Bitė Lietuva , UAB Bitės salonų tinklas, UAB Smart AD Network, UAB "Teletower",  AS TV Play Baltics. Mes vykdome veiklą ir veikiame pagal Estijos asmens duomenų apsaugos įstatymą.

Klausimus, komentarus ir prašymus, susijusius su Privatumo politika, siųskite el. pašto adresu info@tvplayhome.lt

Informacija, kurią mes galime rinkti iš jūsų

Jei nuspręsite užsisakyti TVPlay Premium paslaugas (toliau – Paslaugos), mes rinksime tam tikrą arba visą žemiau išvardytą asmeninę informaciją. Informacija, kurią mes renkame, priklauso nuo aplinkybių. Pavyzdžiui, jei prisijungsite prie „TVPlay Premium Šeimos“ paketo įsigiję mėnesinį abonementą, mes galime rinkti ir naudoti daugumą žemiau nurodytos informacijos. Jei jūs naudositės mūsų Paslauga tik kartą už Vienkartinį mokestį, mes rinksime informaciją ribotai.

Informacija, kurią mes galime rinkti:

Identifikacinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

Kontaktinė informacija, tokia kaip elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir gyvenamosios vietos adresas. Mes galime įrašyti Jūsų korespondencijos adresą, jeigu į mus kreipiatės.

Mokėjimai ir finansinė informacija, tokia kaip banko sąskaitos numeris, mokėjimo informacija.

Bet kuri kita informacija, suteikta registracijos mūsų svetainėje metu, prisijungiant prie mūsų Paslaugos arba užsakant mūsų papildomas Paslaugas. Mes taip pat galime įrašyti Jūsų informaciją, kai Jūs pranešate apie problemą mūsų svetainėje, specialių pasiūlymų metu, arba jums dalyvaujant konkurse.

Naudotojo informacija, kurią Jūs suteikiate tyrimo tikslais (reitingai, atsiliepimai, atsakymai į užklausas ir kiti prašymai), į kurią Jums nebūtina atsakyti.

Stebėjimas ir informacija apie pageidavimus, tokia kaip Jūsų apsilankymo mūsų Svetainėje detalės, įskaitant, bet neapsiribojant, IP adresu, informacijos srautu, buvimo vieta ir kitais ryšio duomenimis. Mes taip pat renkame informaciją Jums naudojantis Svetaine slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau apie tai galite sužinoti perskaitę Slapukų naudojimo politiką. [VD5] Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų naudojimosi (vartojimo) arba žiūrėjimo įpročius, kaip antai:

 • kokios rūšies programas jūs žiūrite;

 • kaip naudojatės televizijos paslaugomis, pavyzdžiui, programos sustabdymas, programos praleidimas, persukimas į priekį ar atgal;

 • ar išsisaugote programas, kad galėtumėte jas žiūrėti vėliau;

 • ar praleidžiate reklaminius skelbimus, jei jie pasirodo su TVPlay Premium Paslaugomis;

 • pirkimai, kuriems jūs teikiate pirmenybę, pavyzdžiui, reakcijos į reklaminius skelbimus ar reklamines kampanijas.

Mes galime papildyti informaciją, kurią gauname iš jūsų, ir informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis viešai prieinama informacija apie jus, taip pat informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų asmenų. Mes taip pat galime gauti informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetainėmis, prekėmis ir paslaugomis iš mūsų žiniasklaidos grupės “All Media Baltics” (toliau - AMB) ir “Bitė” įmonių grupės (toliau – Bitė). Tokia informacija gali apimti, pavyzdžiui, informaciją, kurią mes renkame iš kitų žmonių jūsų namų ūkyje, ir informaciją, kurią mes gauname iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis, kad labiau pritaikytume savo paslaugas jūsų poreikiams ir galėtume rekomenduoti programas, kurios galėtų jums patikti).

Šioje Privatumo politikoje asmeninė informacija reiškia informaciją, kuri gali būti naudojama jums identifikuoti. Neasmeninė informacija yra informacija, kurios negalima naudoti jums identifikuoti. Mes galime rinkti, naudoti, perduoti arba atskleisti neasmeninę informaciją bet kokiems tikslams.

Jūs turite teisę neatskleisti jokios jūsų asmeninės informacijos, bet mūsų prašoma asmeninė informacija yra būtina mums, kad galėtume teikti Paslaugas. Jei neturėsime mums reikalingos informacijos, mes negalėsime teikti savo Paslaugų.

Atkreipkite dėmesį, kad tik jūs atsakote už asmens duomenų, kuriuos pateikiate mums, teisingumą ir išsamumą.

Tvarkymo nauda, tikslas ir teisinis pagrindas

Mes apdorojame iš Jūsų gautą informaciją vykdydami sutartį arba ruošdamiesi ją sudaryti arba duomenų subjekto prašymu, kai Jūs duodate mums sutikimą arba siekdami įvykdyti teisinius įsipareigojimus, arba teisėtais interesais, vykdydami klientų valdymą ir teikdami mūsų Paslaugas:

 • kad identifikuotume Jus arba Jūsų atstovus;

 • kad patvirtintume mokėjimą‘

 • teikdami Jums Paslaugas, kad išvengtume veiklos sutrikimų;

 • siekdami užtikrinti, kad turinys mūsų Svetainėje Jums būtų pateiktas efektyviausiu būdu;

 • vykdydami apklausas, kad pagerintume Paslaugų teikimą;

 • kad pateiktume Jums užsakymo ir apmokėjimo informaciją;

 • bendraudami su Jumis dėl Jūsų prenumeratos, paskyros arba Paslaugų pirkimo;

 • kad leistume jums naudotis TVPlay Premium aplikacija socialinėje žiniasklaidoje, jei jūs ją pasirenkate pagal jūsų saugos nustatymus;

 • kad siųstume jums užsakyto turinio aktyviuosius pranešimus;

 • kad informuotume Jus apie pasikeitimus, susijusius su Paslauga;

 • kad įrašytume ir saugotume telefono skambučius, siekiant patvirtinti Jūsų ar mūsų padarytus pareiškimus ar atliktus pervedimus (šie įrašai yra konfidencialūs), siekiant geresnio paslaugų teikimo;

 • kad įvertintume ir numatytume potencialią komercinę riziką ar nuostolius teikiant paslaugas;

 • kad apsisaugotume nuo teisinių reikalavimų ir ieškinių (įskaitant sutarties pažeidimus ir/arba su įsiskolinimų susijusių duomenų perdavimą mūsų autorizuotiems tokių duomenų tvarkymui asmenims (advokatams, skolų išieškotojams ir t.t.);

 • atliekant kreditingumo patikrinimus.

Mes taip pat galime naudoti jūsų informaciją arba leisti kitoms AMB ir Bitė bendrovėms ar pasirinktiems tretiesiems asmenims naudoti jūsų duomenis, kurie išsamiau aptarti žemiau (žiūrėti skyrių „Jūsų informacijos atskleidimas“).

Profiliavimas

Profiliavimas reiškia bet kokią automatinio asmens duomenų apdorojimo formą, kurią sudaro asmens duomenų naudojimas įvertinant tam tikrus aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, o būtent analizuojant ar nuspėjant fizinio asmens profesinę patirtį, ekonominę padėtį, sveikatą, asmeninius pageidavimus, interesus, patikimumą, vietą ar judėjimą.

Mes galime naudotis profiliavimu marketingo tikslais, taip pat norėdami suasmeninti Jums teikiamas paslaugas, remiantis teisėtu interesu, vykdant sutarties sąlygas arba Jūsų prašymu besiruošdami sudaryti sutartį arba esant Jūsų sutikimui.

Kur ir kaip ilgai mes saugome jūsų asmens duomenis

Bet kokia informacija, kurią jūs pateikiate mums, yra saugoma mūsų apsaugotuose serveriuose. Visi mokėjimo sandoriai užšifruojami naudojantis šios srities standartus atitinkančia technologija. Jei mes suteikėme jums (arba jūs pasirinkote) slaptažodį, kuris leidžia jums prisijungti prie tam tikrų mūsų Svetainės sričių, jūs atsakote už tokio slaptažodžio konfidencialumą. Mes primygtinai patariame jums niekam neatskleisti savo slaptažodžio. Jei įmanoma, jūs turite atsijungti nuo (išsiregistruoti iš) viešų ar bendro naudojimo įrenginių po kiekvieno apsilankymo. Jei parduodate ar grąžinate kompiuterį ar įrenginį, kuriame jūs galėjote naudotis Paslaugomis, pirmiausia jūs turite atsijungti nuo tinklo (išsiregistruoti) ir išjungti įrenginį. Jei patikimai nesaugote savo slaptažodžio arba savo įrenginio arba jei neatsijungiate nuo tinklo (neišsiregistruojate) ar neišjungiate įrenginio, paskesni vartotojai gali pasinaudoti prieiga prie jūsų paskyros ir jūsų asmeninės informacijos.

Informacijos perdavimas internetu kol kas dar nėra visiškai saugus. Nors mes darome viską, kad jus apsaugotume, mes negalime užtikrinti jūsų informacijos saugumo ir negalime atsakyti už neteisėtą prieigą prie jūsų informacijos. Visą informaciją mūsų Svetainėje perduodate savo rizika. Gavę prieigą prie jūsų informacijos, mes naudojame griežtus metodus ir saugos priemones, kad užkirstume kelią neteisėtai prieigą prie tokios informacijos.

Jūsų asmeninė informacija nebus apdorojama ilgiau, negu tai yra būtina. Saugojimo terminas gali būti nurodytas Jūsų sutartyje arba nustatytas galiojančių teisės aktų.

 

Jūsų informacijos perdavimas trečiosioms šalims

Informacija, kurią gauname iš Jūsų, gali būti perduota ir laikoma už Europos ekonominės erdvės ribų ("EEE"). Ją taip pat gali apdoroti mums arba vienam iš mūsų tiekėjų dirbantis personalas, veikiantis už EEE ribų. Toks personalas gali apdoroti Jūsų užsakymą, apmokėjimo detales ir paslaugų vykdymą. Įvesdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su tokiu perdavimu, saugojimu ir tvarkymu. Mes imsimės visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintume, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos sąlygų, taip pat papildomai, kad duomenų perdavimas būtų įmanomas tik kai trečioji šalis užtikrina atitinkamą saugos lygį arba yra sertifikuota pagal ES-JAV Privatumo skydo gaires. Jūsų prašymu, mes galime suteikti daugiau informacijos apie duomenis, kurie perduodami trečiosioms šalims.

Jūsų informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bendrovėms, kurios priklauso AMB ar Bitė įmonių grupėms, kad minėtosios bendrovės teiktų informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios gali jus sudominti. Mes arba minėtosios bendrovės gali susisiekti su jumis dėl reikiamos informacijos elektroniniu paštu, laišku, telefonu ar SMS pranešimu. Bendrovės priklausančios AMB ar Bitė įmonių grupėms, turinčios prieigą prie jūsų asmens duomenų, laikosi Privatumo politikoje įtvirtintos praktikos.

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją tretiesiems asmenims, jei turime pagrįstą pagrindą manyti, kad informacijos atskleidimas reikalingas šiais atvejais:

 • jei mes parduodame arba perkame bet kokį verslą ar turtą, mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją būsimam verslo ar turto pirkėjui arba pardavėjui;

 • jei trečiasis asmuo įsigyją TVPlay Premium arba esminę jos turto dalį, asmeninė informacija apie TVPlay Premium vartotojus bus perduodamo turto dalis;

 • jei mes privalome atskleisti jūsų asmeninę informaciją arba ja pasidalinti, kad būtų vykdoma bet kokia teisinė prievolė, taisyklė, teisinis procesas ar valstybinės institucijos prašymas arba kad būtų priverstinai vykdomos ar taikomos Bendros sąlygos, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir sumažinti kredito riziką, nustatyti neteisėtą ar įtariamą neteisėtą veiklą, saugumo trūkumą ar technines problemas, sutrukdyti ar kitaip užkirsti kelią tokiai veiklai ar problemoms.

Mes galime naudoti surinktą informaciją stebėti, kaip naudojamasi mūsų Paslaugomis, kad padėtume sau pagerinti mūsų teikiamas Paslaugas, ir mes galime pateikti tokią surinktą informaciją tretiesiems asmenims, kaip antai turinio paslaugų teikėjams, su kuriais mes dirbame, arba reklamos teikėjams. Surinktoje informacijoje nėra asmeninės informacijos.

Mes taip pat galime pasitelkti trečiuosius asmenis bendroves, kad teiktų paslaugas mums, pavyzdžiui, teiktų infrastruktūros ir IT (informacinių technologijų) paslaugas (įskaitant, be kita ko, duomenų saugojimą ir duomenų siuntimo (transliacijos) kokybės stebėjimą), atliktų (tvarkytų) kredito kortelių sandorius, teiktų vartotojų aptarnavimo, reklaminio pobūdžio paslaugas, rinktų skolas, analizuotų ir gerintų duomenis, taip pat teiktų paklausimus vartotojams ir atliktų kitas statistikos duomenų analizes. Šios bendrovės gali turėti prieigą prie jūsų informacijos, kad galėtų teikti savo paslaugas. Mes neleidžiame šioms bendrovėms naudoti ar atskleisti jūsų asmeninės informacijos, išskyrus teikti paslaugas, kurių mes prašome.

Jei nenorite gauti mūsų naujienlaiškio prenumeratos, jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti jo naujienlaiškio apačioje paspaudę atsisakymo nuorodą arba savo paskyroje parašyti mums užklausą. Jūs taip pat galite pasinaudoti šia teise jums tinkančiu metu parašydami mums el. pašto adresu home@tvplay.lt arba  Atkreipiame dėmesį, kad jūs negalite atsisakyti tam tikros mūsų siunčiamos korespondencijos, pavyzdžiui, pranešimų apie jūsų sąskaitoje atliktus sandorius arba jūsų užsakytų Paslaugų atnaujinimų.

Jūsų TVPlay Premium paskyros sujungimas su jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra

Jūs galite susieti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą, pvz., paskyrą socialinio tinklo „Facebook“ svetainėje, su TVPlay Premium paskyra. Jei nuspręsite susieti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą su TVPlay Premium paskyra, mes rinksime tam tikrą informaciją apie jūsų socialinės žiniasklaidos paskyrą, ir tokia informacija gali būti naudojama aukščiau nurodytu būdu.

Mes neatsakome už paslaugų, kurios nepriklauso TVPlay Premium, turinį arba už informaciją, kuria dalinatės arba kurią siunčiate naudodamiesi tokiomis paslaugomis. Jei naudojatės trečiųjų asmenų paslaugomis, jūs turėtumėte perskaityti jų privatumo politiką, kad išsiaiškintumėte, kaip jie tvarkys iš jūsų surinktą informaciją.

Prieiga prie kitų svetainių

Kai kuriais atvejais mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines arba iš jų, kurios priklauso AMB arba Bitė įmonių grupėms, mūsų tinklo partneriams, reklamų teikėjams ir dukterinėms bendrovėms. Jei seksite nuoroda į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką ir kad mes neatsakome už jų taikomą politiką. Prieš pateikdami asmeninę informaciją tokiose svetainėse perskaitykite tokių svetainių privatumo politiką.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmenine informacija:

 • turėti prieigą prie informacijos apie Jus. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome su Jumis susijusią informaciją, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie asmeninės informacijos, taip pat informacijos, kuri numatyta teisės aktuose;

 • taisyti netikslius duomenis apie Jus;

 • į informacijos ištrynimą, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tokie duomenys nebėra būtini, arba, jeigu tokios informacijos tvarkymas buvo atliekamas esant Jūsų sutikimui, bet Jūs tokį sutikimą atšaukėte ir nebeliko teisėto pagrindo informacijai tvarkyti;

 • į apdorojimo apribojimą, pavyzdžiui, kai mes analizuojame, ar turite teisę į informacijos ištrynimą;

 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte ir kuriuos mes tvarkome esant Jūsų sutikimui arba remdamiesi sutartimi ir automatiškai, visuotinai naudojamu ir lengvai nuskaitomu formatu ir jums turint teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui;

 • prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kuris yra grindžiamas teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą, nebent mes įrodysime, kad yra teisėti pagrindai duomenų tvarkymui; arba teisę pareikšti prieštaravimus dėl tiesioginės rinkodaros tikslų, įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara;

 • panaikinti savo sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant tvarkymo teisėtumo, pagrįsto anksčiau duotu sutikimu prieš jį atšaukiant;

 • nebūti subjektu, kurio atžvilgiu priimami sprendimai remiasi tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su Jumis ar kitaip Jus įtakoja.

IP adresai

Mes galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį, įskaitant, jei tokia informacija yra prieinama, jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės rūšį, taip pat ryšio spartą ir interneto paslaugų teikėją, dėl mūsų sistemos administravimo ir ataskaitų apie surinktą informaciją mūsų reklamos teikėjams teikimo. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų veiklą internete ir būdas, kuris neidentifikuoja jokio asmens.

Mes taip pat tikrinsime jūsų nuolatinės buveinės vietą IP adreso pagalba, taip pat jūsų mobilaus ryšio telefono numerį, siųsdami patvirtinimo kodą, kurį turėsite įvesti patvirtindami registraciją.

Mūsų Privatumo politikos pakeitimai

Visi būsimi pakeitimai, kuriuos atliekame Privatumo politikoje, bus skelbiami šiame tinklapyje, kuris nurodytas aukščiau. Jūs taip pat būsite informuoti apie pakeitimus elektroniniu paštu vadovaujantis Bendrų sąlygų nuostatomis. Visi pakeitimai įsigalioja nedelsiant, išskyrus esamiems abonentams, kuriems pakeitimai taikomi praėjus 30 dienų nuo jų paskelbimo, jeigu nenurodyta kitaip.

Duomenų apsaugos pareigūnas

TV Play Baltics paskyrė vidaus duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galite kreiptis ir užduoti klausimus dėl Jūsų asmens duomenų politikos ir praktikos. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai yra šie:

Peterburi tee 81, 11415 Talinas, Estija, nuoroda “Duomenų apsaugos pareigūnas”, el. p: home@tvplay.lt

Slapukų naudojimo politika ir Bendrosios sąlygos

Norėdami daugiau sužinoti, kaip mes naudojame slapukus, skaitykite mūsų Slapukų naudojimo politiką  taip pat Bendrąsias sąlygas.

Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2018 m. rugsėjo 6 d.